Green Glue Compound inşaat halindeki yapıların yanı sıra renovasyon projelerinde de uygulanabilen, yer duvar ve tavan arasında gezinen ses dalgalanmalarının oluşturduğu titreşimleri süspansiyon özelliği ile emerek ses izolasyonu sağlayan visko-elastik bir malzemedir.

Yer, tavan ve kuru duvar sistemlerini oluşturan katmanlar arasına uygulandığında bir odadan diğerine gerçekleşen ses transferini büyük ölçüde engeller. Uygulama sonrasında da yoğunluğunu koruyarak muadil ürünlerde olduğu gibi katılaşma ve kuruma yapmaz.

Green Glue Ses İzolasyon Klipsleri bir duvarın iki kesitini birbirinden ayırıp, her bir kesitin birbirinden bağımsız olarak titreşmesini sağlayarak ses izolasyonunu artırır. GreenGlue Compound ile birlikte kullanıldığında geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş duvarlara oranla 95% oranında daha fazla ses izolasyonu sağlar. Düşük frekanslı ses dalgalarının izolasyonu amaçlanarak dizayn edildikleri için bu klipsler ile güçlendirilmiş duvarlar bas olarak tabir edilen ev sinema ve ev eğlence sistemleri gibi benzeri seslerin yalıtımında kullanılırlar.

Green Glue Ses İzolasyon Macunu duvar, tavan ve zemin de ses geçişini sağlayabilecek çatlakların kapatılmasında kullanılarak ses iletimini engeller. Silikon tabancası ile kolayca uygulanır Maksimum performans için tüm köşe ve bağlantı noktalarına uygulanması tavsiye edilir.

Green Glue Kiriş Bandı ayak sesleri ve gıcırdama seslerine karşı kullanılır. Green Glue kiriş bandını yapışkan yüzey altta kalacak şekilde kiriş veya döşemeye uygulanır. Ses izolasyonunun yanı sıra düşük ısı iletim katsayısı ile enerji verimliliğini arttırarak ısı yalıtımı da sağlar.. Düzgün olamayan yüzeylere de kolayca uygulanır kırılmaz. Zayıf asit, alkali ve küften etkilenmez.

-Uygulama Alanları

Odalar arası iç duvarlardan geçen seslerde

Ortak kiriş ile dolaylı olarak maruz kalınan seslerde

Havalandırma boşlukları ve ısıtma-soğutma kanallarından yayılan seslerde

Dış seslerin kaynağı olan pencere ve kapılarda

Üst kattan gelen ayak seslerini izole etmek için tavanda

 

Video: